Co wiedzieć muszę, co wiedzieć chcę?

Informacja produktowa w dzisiejszej rzeczywistość to typ treści, który trafia do nas – konsumentów najczęściej i najczęściej jest ignorowany. Szacuje się, że przeciętny nabywca spotyka się z informacją o  produkcie 64 razy w ciągu dnia, z czego tylko 8-10 razy poświęca jej swoje zainteresowanie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: zainteresowanie i potrzeby konsumenckie, charakter produktu, konstrukcja informacji produktowej, jasność i czytelność przekazu.

Co wiedzieć muszę?

Konsumenta interesuje przede wszystkim nazwa i producent, na rynku sprzedaży detalicznej obserwujemy coraz częstsze przywiązanie do marki i producenta, tym samym eksponowanie tego elementu z perspektywy sprzedającego wydaje się kluczowe.

Równie istotne zarówno w kategorii spożywczej, sprzętu AGD i RTV czy multimediów wydają się informacje o parametrach i specyfikacje.  Pozwalają one skonfrontować oczekiwania i potrzeby klienta z możliwościami potencjalnego zakupu. Ukierunkowani na nabycie produktu istotnego z punktu widzenia naszego zdrowia bądź wymagającego znacznych nakładów finansowych sprawia, że nader chętnie zapoznajemy się z szczegółowymi informacjami o produkcie.

modern-kitchen-1772638_1920

Co wiedzieć chcę?

Klienta interesują opinie o produkcie. Badania marketingowe jednoznacznie dowodzą, że znaczna część nabywców, przed podjęciem ostatecznej decyzji konsumenckiej sprawdza fora i witryny internetowe, które umożliwiają zapoznanie się z opiniami ekspertów, bądź innych kupujących. Dzięki temu zyskują wiedzę dotyczącą użytkowania przedmiotu, jego walorów i braków ujawniających się podczas eksploatacji. Szczególnie atrakcyjne i chętnie konfrontowane są opinie o RTV i AGD. Pełna wiedza, subiektywna ocena, doświadczenie użytkownika jest szczególnie ważne w przypadku zakupu towarów wymagających poniesienia znacznych kosztów i tych, których okres użytkowania przekracza jeden rok.

Wiem, chcę, kupuję.

Dobrze skonstruowana informacja produktowa odgrywa znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji konsumenckiej. Dostarcza wiedzy fachowej, buduje markę, jest elementem reklamy. Jednocześnie warto zadbać, o jakość opinii, które ukazują się w przestrzeni medialnej, tak by stanowiły efektywne uzupełnienie dla potencjalnego nabywcy.

 

Dodaj komentarz