Kredyty mieszkaniowe Warszawa – najważniejsze informacje

Kredyt mieszkaniowy  to umowa między kredytobiorcą a pożyczkodawcą, która pozwala komuś pożyczyć pieniądze na zakup domu, mieszkania lub innej nieruchomości nadającej się do zamieszkania.

 Kredyty mieszkaniowe Warszawa są zazwyczaj spłacane przez okres 10, 15 lub 30 lat. Kredyty mieszkaniowe sprawiają, że zakup domu staje się rzeczywistością dla osób, które chcą posiadać nieruchomość. Uzyskanie kredytu mieszkaniowego często wymaga znacznej inwestycji (na przykład zaliczka), ale te koszty początkowe mogą zostać odzyskane przez właściciela domu w czasie, jeśli jego wartość nieruchomości wzrośnie. 

O tym warto pamiętać!

Nabywcy domów z niższymi wynikami kredytowymi najlepiej nadają się do kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Ponieważ osoby ze słabym kredytem zazwyczaj nie mogą uzyskać dobrych stóp procentowych na kredytach o stałym oprocentowaniu, kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej może obniżyć te stopy procentowe na tyle, aby ułatwić posiadanie domu. Te kredyty mieszkaniowe są również świetne dla osób, które planują przeprowadzić się i sprzedać swój dom, zanim skończy się ich okres o stałym oprocentowaniu, a ich stawki zaczną się wahać. Jednak miesięczna płatność może się zmieniać. Zanim rozpoczniesz proces kredytowania domu, określ całkowitą kwalifikowalność, która będzie zależeć głównie od zdolności do spłaty.

Twoja zdolność do spłaty opiera się na miesięcznym dochodzie do dyspozycji / nadwyżce, co z kolei opiera się na czynnikach takich jak całkowity miesięczny dochód / nadwyżka pomniejszona o miesięczne wydatki. Bank musi upewnić się, że jesteś w stanie spłacić kredyt w terminie. Im wyższy miesięczny dochód do dyspozycji, tym wyższa będzie kwota kredytu, do której będziesz uprawniony. Zazwyczaj bank zakłada, że około 50% miesięcznego dochodu rozporządzalnego / nadwyżki jest dostępne do spłaty. Mimo że kredytodawca oblicza wyższą kwalifikującą się kwotę, nie jest konieczne pożyczanie tej kwoty. Nawet mniejszą kwotę można pożyczyć. Należy spróbować ustalić maksymalną kwotę zaliczki i mniejszą kwotę kredytu mieszkaniowego, aby koszt odsetek był utrzymywany na minimalnym poziomie.

Podsumowanie

Kredyty mieszkaniowe Warszawa mogą zostać wypłacone w całości lub w ratach, które zazwyczaj nie przekraczają trzech transz. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku nieruchomości w budowie wypłata następuje w ratach w oparciu o postęp budowy, oszacowany przez kredytodawcę, a niekoniecznie zgodnie z umową dewelopera.

Dodaj komentarz