Rekrutacja do policji- informator dla kandydata

Policja ma za zadanie ochraniać społeczeństwo, utrzymywać porządek w przestrzeni publicznej oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom danego kraju. Charakterystyczną cechą tej grupy zawodowej jest to, że posiadają jednolite umundurowanie oraz dostęp do broni. Oczywiście po ukończeniu niezbędnych kursów i uzyskania na nią pozwolenia. Ale jak zostać adeptem tych służb mundurowych?

Co musisz wiedzieć?

Żeby starać się o pracę w policji należy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • Konieczne jest posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego lub średniego branżowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Nienaganna opinia
 • Brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwo, w tym skarbowe
 • Posiadanie pełni publicznych praw
 • Fizyczne i psychiczne predyspozycje do pełnienia takowego zawodu
 • Umiejętne zachowanie informacji niejawnych w związku z przepisami o ochronie takich informacji
 • Ponadto trzeba mieć uregulowaną kwestię naboru na kategorię wojskową w przypadku mężczyzn

Jakie dokumenty są niezbędne do przystąpienia do rekrutacji do policji?

Po pierwsze bardzo ważne jest podanie o przyjęcie do pracy w policji, które będzie bezpośrednio skierowane do komendanta wojewódzkiego policji. W takim piśmie należy zawrzeć, w której konkretnie jednostce chciałoby się pracować. W przypadku gdy jest to kilka miejsc wypełnia się odpowiednie dokumenty. Ponadto na stronie policyjnej oraz w komendach można znaleźć kwestionariusz osobowy, który jest niezbędny przy rekrutacji do policji. Ważne są również kserokopie dokumentów świadczących o wykształceniu i posiadaniu innych dodatkowych umiejętności, przydatnych w pracy mundurowej. Oryginały są potrzebne do wglądu. Należy mieć tez przy sobie dowód osobisty.

Dokumenty można składać we wszystkim komendach wojewódzkich, a nawet niektórych miejskich i powiatowych.

Rekrutacja do policji krok po kroku

 1. Procedurę rekrutacji do policji rozpoczyna ogłoszenie o naborze wydane przez Komendanta Głównego Policji. Zawarte są tam dane o terminie przyjęć i limitach osób, które mogą otrzymać pracę.
 2. Następnie kadry policyjne oczekują na dokumenty od kandydatów.
 3. Po tym etapie następuje ocena złożonych dokumentów i ich weryfikacja pod kątem prawdziwości zawartych w nich danych.
 4. Po powyższych czynnościach rozpoczyna się prowadzenie testów. Na początek jest to test wiedzy ogólnej, kolejny to test sprawnościowy, a na koniec badanie psychologiczne.
 5. Po testach sprawdzana jest opinia kandydata w środowisku oraz ustalanie czy jest możliwe przekazanie kandydatowi dostępu do danych niejawnych.
 6. Na koniec pozostaje rozmowa z komisją kwalifikacyjną. Grupa komisyjna ocenia motywację kandydata do podjęcia pracy w policji, jego umiejętności, sposób komunikowania się.
 7. Po pozytywnym przejściu powyższych etapów, komisja lekarska sprawdza zdolność fizyczną i psychiczną do podjęcia służby.

Gdy wszystko jest w porządku, kandydat obejmuje stanowisko policjanta. Więcej informacji na: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Bardziej szczegółowe informacje na powyższy temat można odnaleźć na oficjalnej stronie policji.

Praca w policji jest służbą wymagającą zaangażowania społecznego, psychologicznego i fizycznego. Osoby zdeterminowane mają szansę zostać funkcjonariuszem policji, jednak po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek oraz cierpliwym ukończeniu wskazanych etapów rekrutacji do policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Why ask?