Spadek nie zawsze przynosi radość

Już samo określenie spadek wiąże się ze śmiercią kogoś bliskiego, albo kogoś, kogo dobrze się znało i utrzymywało relację na bliższej stopie. W przypadku krewnych nie musiało tak być, bo sytuacje bywają dość różne, a niekiedy umiera nie jeden, ale wielu spadkobierców, wówczas sąd poszukuje dalszej rodziny, gdyż mogą się oni okazać jedynymi spadkobiercami. W niektórych przypadkach, jeśli spadek przypada, kolejnemu już pokoleniu, może się okazać, że prawo do niego ma więcej osób.

5646757752_5a4ea2ea2d_b

Prawo do zachowku

Takie prawo nabywa każdy, kto jest bezpośrednio spokrewniony z właścicielem, a nie został wydziedziczony na mocy, ważnego dokumentu, którym może być na przykład testament. Są jednak określone warunki, jakie musi on spełniać, aby być ważnym. Jednym z głównych warunków jest forma pisemna i to napisanie go odręcznie, nie można skorzystać nawet z edytora tekstów. No chyba że jest to akt notarialny sporządzony u notariusza i przez niego poświadczony notarialnie, wtedy jest on drukowany i podpisywany przez tego, kto zlecił jego sporządzenie, czyli osobę zarządzającą własnym majątkiem.

justice-scales-balance-lawyer-lowers-fee-money

Dziedziczenie długów

Kolejnym dość trudnym tematem, jest dziedziczenie długów. Dzieje się tak, kiedy osoba mająca problemy finansowe i zaciągająca pożyczki nie spłacała ich, a potem zmarła. Długi pozostają pomimo jej śmierci, a następnie przechodzą na spadkobierców takiej osoby, jeśli te nie odrzuca spadku. Z tym jednak należy uważać, podobnie jak z przyjmowaniem spadku w ciemno. Warto najpierw dowiedzieć się, co jest przedmiotem spadku, a nawet do tego celu zatrudnić prawnika. Nawet osoby mające dość spore zadłużenie, mogą mieć jakiś majątek, który z czasem mógł nabrać wartości, ale najbardziej zainteresowani mogli akurat nie dożyć tej chwili. Istnieje inne rozwiązanie w takim przypadku, które nazywane jest „przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”. Jeśli długi przewyższają majątek, to spadkobierca nie musi niczego płacić, ale jeśli zostaje po ich spłacie jakaś kwota, dobry spadek Warszawa, albo inne wartości, takie jak dom, samochód, klejnoty, akcje i w ogóle cokolwiek, co ma jakąś wartość, to po rozliczeniu długów, taką właśnie pozostałość może odziedziczyć spadkobierca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Why ask?